50 videos 23596 views 69 subscribers
בית ישראל - עמותת קבוצת רעות
Uploads
  • יארצייט לגורדון תשעז
  • כנס 20 שנים לבית ישראל- סרטונים מהערב
  • עשרים שנים למכינת בית ישראל - ראיונות עם בוגרים וחברים
  • מכינת בית ישראל
  • יום השנה לא"ד גורדון 2015
  • נגונים לפיוטים מתפילת יום הכפורים
  • ערב ניגונים ופיוטים - בית המדרש "בית ישראל - מיתרים" תשע''ד
  • אירועים בבית המדרש בית ישראל - מיתרים
  • ערב עיון - "אברהם יהושע השל בישראל"
  • סרטונים על קיבוץ "בית ישראל" ומפעליו

הושע פרידמן- קודש וחול

43
0
0
0
0

'תרנגול כפרות'- אור ושאולי זרחי

64
3
0
0
0

גונן ריכר- קדושה חילונית

15
0
0
0
0

הדסה פרומן - אדם ואדמה

23
0
0
0
0

חרבת ארזה האוצר החבוי של גילה

פרוייקט חדש ביוזמת בוגרי וחניכי מכינת בית ישראל: פיתוח האתר הארכיאולוגי 'חרבת ארזה' השוכן בלב שכונת גילה, כאתר טבע עירוני קהילתי חינוכי. מוזמנים לבקר!
68
0
0
0
0

בית ישראל Kvutzat Reut- Beit Yisrael

294
6
0
0
0

הטקס בכנס 20 שנה למכינה - הושע פרידמן

35
0
0
0
0

הטקס בכנס 20 שנה למכינה- שלומי טמסות ושרה בן דב

שלומי, בוגרי מחזור ה' ומדרך ותיק במכינה, ושרה, בוגרת מחזור י"ח ומדריכה צעירה בשנה ב'- בדיאלוג על השאלה הבית ישראלית: 'תלמוד או מעשה?''
24
0
0
0
0
Load more...